Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vadehavet – et landskab i evig forandring

Vadehavet er et enestående naturområde, der med tidevandets komme to gange i døgnet er i evig forandring. Faktisk er Vadehavet så unikt, at det i 2014 blev udpeget til UNESCO Verdensarv.

Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder. Det består af øer, tidevandskanaler, løb, mudderflader og kyst, som hele tiden ændrer form og nogle gange endda sted. Her er et alsidigt plante- og dyreliv, og Vadehavet er et af verdens mest produktive økosystemer. Som besøgende får du helt unikke naturoplevelser, som du kun får i denne del af Danmark. Har du ikke allerede oplevet Vadehavet, så kan vi kun opfordre dig til at komme afsted.

Tidevandet

To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant - fra kilometervis af mudderflade fyldt med liv til havoverflade kruset af bølger.

Læs mere om tidevandet

Vild og utæmmet natur

Vadehavet er natur, vild og utæmmet. Hvad enten det er dyr eller planter, må arterne være klar til at overleve de omskiftelige betingelser.

Læs mere om forholdene på vaden

Et væld af oplevelser

Sort sol

Sort Sol er et af de vildeste trækfænomener blandt vores fugle, som man kan være heldig at opleve i den sydlige del af kommunen nær Vadehavet både i foråret og igen i efteråret.

Læs mere om sort sol

Østerssafari

Der findes mange kulinariske oplevelser, men intet slår oplevelsen af at stå midt i Vadehavet og spise en nyåbnet østers, som du selv har plukket fra havbunden.

Læs mere om Østerssafari

Tag på sælsafari

Sælerne trives i Vadehavet, som er deres store propfyldte spisekammer. Du kan også komme tæt på sælerne. Vil du helt tæt anbefaler vi de guidede sælsafari-ture.

Læs meget mere om sælerne

UNESCO Verdensarv

Den danske del af Vadehavet kom i 2014 i et særdeles fint selskab, da Vadehavet blev optaget på UNESCO's liste over verdensarv. En liste, hvor vi også finder Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA. Med udpegningen har hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, status som verdensarv. 

Spisekammer for millioner af trækfugle

Vadehavet har afgørende betydning som rasteplads og spisekammer for 10-12 millioner af trækfugle om året. De kommer derfor tilbage til området hvert år og giver både beboere og besøgende nogle helt enestående, svimlende fugleoplevelser.

Læs mere om de mange trækfugle

Marsken

Området er skabt af tidevandet og forbinder Vadehavet med resten af landet. Det flade marsklandskab, der giver dig mulighed for at se mange kilometer i klart vejr, er et besøg værd for hele familien.

Lær marsken bedre at kende

Danmarks største Nationalpark

Vadehavet er ikke alene verdensarv. Det er også Danmarks største, fladeste og vådeste naturområde, der blev udnævnt til Nationalpark i 2010. Det dynamiske landskab, den biologiske rigdom og de mange trækfugle gør området til noget helt enestående.

Læs mere på Nationalpark Vadehavets hjemmeside

Til de geologi-interesserede

I geologisk forstand er Vadehavet meget ungt. Landskabet er skabt i perioden efter sidste istid for cirka 8000-10.000 år siden. Selv i vore dage dannes sandbanker og klitter til stadighed nogle steder, mens de andre steder nedbrydes i hastigt tempo. Dynamikken i området er ganske enkelt helt enestående, og man kan finde landskaber i alle faser af udviklingen. Alt det betyder, at vi i dag med vores egne øjne kan se og opleve, hvordan landskaber bliver skabt. På Fanø og Rømø kan dette ses ved, at strandene mod vest kontinuerligt vokser. 

Vær den gode naturgæst

10 ting der gør mig til en god naturgæst

  • Jeg er gæst i naturen – den er dyr og planters hjem.
  • Jeg tager affald med til nærmeste skraldespand.
  • Jeg planlægger mine aktiviteter, så jeg forstyrrer mindst muligt.
  • Jeg har altid min hund i snor i henhold til loven.
  • Jeg respekterer og hjælper andre i naturen.
  • Jeg forstyrrer ikke dyr og fugle og lader planter stå.
  • Jeg forstyrrer ikke naturen fra solnedgang til solopgang.
  • Jeg nyder naturens lyde og skruer ned for egne.
  • Jeg afslører ikke de ’hemmelige’ steder.
  • Jeg holder mig til autoriserede veje og skiltede stier.

Tak på naturens vegne!

De fantastiske billeder kommer fra

Det første billede er fra Nationalpark Vadehavet. Lars Gejl har fanget slikvaden i solnedgangen og Mandø fra oven. Tandrup Naturfilm har fanget den stor sværm af fugle over Sneum Digesø, sælerne og solnedgangen ved Mandø Ebbevej. Colin Seymour har taget det spejlblanke billede af skyer i Vadehavet. Filmen er lavet af Red Star.