Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster blev grundlagt i 1228 som et tiggermunkekloster af dominikanerne - i Danmark kaldet Sortebrødrene.

Det prægtige kompleks er sammen med Domkirken det eneste, der er levnet af alle Ribes middelalderlige kirker, klostre, kapeller og hospitaler.

Ribes gamle klosterkirke

Den smukke klosterkirke, hvis lave tårn putter sig, som for at undskylde sin eksistens, kun et stenkast fra den pragtfulde domkirke, udgør ganske afgjort en del af Ribes profil. Der kan ganske vist gå en tid, før man opdager det, men før eller senere slår det én, at arkitekturens nøgternt værdige, næsten monolitisk, røde karakter står i voldsom kontrast til den altdominerende dramatiske domkirkesilhuet. Kirke har sin egen styrke, sit eget magtfulde sprog og sin egen historie. 

Fra klosterkirke til sognekirke

Kirke og kloster fik navn efter Catharina, en lærd ægyptisk prinsesse, som led martyrdøden i 307 for sin tros skyld. Ved reformationen måtte munkene forlade både kirke og kloster, og i 1537 fik byen af kong Christian III brev på, at kirken nu var sognekirke, mens klosterfløjene tjente som hospital. Kirken bruges den dag i dag og er utrolig populær til både konfirmationer og bryllupper. 

Klostergården er helt unik

Gennem kirken er der adgang til den smukke klostergård, hvor du kan nyde den fredfyldte stemning helt afskåret fra omverdenen. Intet andet sted i Danmark findes så intakt og velbevaret klostergård. Dens ro og beskedne skønhed er et overbevisende vidnesbyrd om dominikanernes bygningskunst.

Vidste du…

…at, Sct. Catharinæ Plads har i midten et brøndanlæg med klostrets værnehelgen Sct. Catharinæ af Alexandria på toppen?

Reddet fra kollaps

Kirken stod foran en sammenstyrtning, da den i 1920’erne blev reddet ved en enestående aktion, hvor man som sidste udvej bogstaveligt talt skar den fri af jorden, satte den på rækkevis af donkrafte og stille tippede den i lodret position.

Fornem kunst

Epitafier maleri fra 1703, der pryder indenfor i Sct. Catharinæ Kirke, med portrætter af regimentskvartermester Knud Hauch og hustru Sophie Brun.

Ribes mange klostre

I middelalderbyen Ribe var der foruden dominikanernes Catharinakloster tre andre klostre, nemlig Laurentiuskirkens franciskanerkloster sydøst for Riberhus slot, benediktinernonnernes Nikolajkloster og johanniternes kloster. Cistercienserne havde etableret sig i Seem. Koncentrationen af klostre har næppe været større noget andet sted i landet. Men straks efter reformationen i 1537 begyndte nedrivningen af både kirker og klostre; kun Catharinaklosteret blev bevaret.