Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming gennem årtier

Vi trækker tråde gennem tidens strømme og afdækker de afgørende øjeblikke, der har formet Bramming fra 1874 til 2024. Gå på opdagelse i hvert årti, som fortæller sin egen unikke fortælling om vækst, fællesskab og forandring. 

Er du klar til en tur ned ad memory lane? 

1874 – 1884

1870: Kikkenborg Krogård

På billedet ses Kikkenborg Krogård i ca. 1870. Før stationen blev bygget, var landejendommen og kroen Kikkenborg den eneste bygning i det, der siden skulle blive Bramming stationsby. Den hørte under Bramming hovedgård og blev brugt til krodrift fra 1780.

1874: Bramming opstår

Bramming "fødes" med indvielsen af Bramminge Station, oprindeligt kaldet Kikkenborg, som kan ses på arkitekttegningen. Brammings stationsbygning bliver et centralt knudepunkt for tog- og godstrafik, hvilket fører til betydelig befolkningsvækst i byen.

Læs mere om Bramming som trafikknudepunkt

1875: Jernbanen Bramming-Ribe indvies

Olaf Baks skitsetegning af stationen, da Bramming blev grundlagt i 1874. Et år senere i 1875 kunne man indvie jernbanen Bramming-Ribe.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1870 - 1889

1884 - 1894

1885 - 1893: Vindmølle, skomager og meget andet

Vindmølle bygges i Bramming. Samtidig etablerer byens første skomager sig. I 1890 udvides med en skotøjsfabrik og en læderhandel. I 1891 etableres Bramming Håndværkerforening, og i 1893 oprettes Bramming Kommuneskole.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1890 - 1899

1888: Telefonen kommer til Bramming

Den 10. februar 1888 underskrev Kolding Telefonselskab og Sydjysk Telefon Selskab en panteobligation, og oprettede telefoncentraler i blandt andet Bramming. Telefoncentralen kom til til at ligge på Kikkenborg gamle Krogård, som ses på billedet.

Læs mere om, da telefonen kom til Bramming

1889: Foreningslivet formes

Allerede i 1889 etableres de første fodbold- og kricketforeninger i Bramming. I 1896 holder Bramminge Cykelklub et løb med 13 deltagende ryttere. Der blev cyklet 75,3 km, og kun tre ryttere gennemførte løbet.

Læs om de farlige cyklister i Bramming omkring år 1900

1894 – 1904

1896: Bramming dyrskue

26. juni 1896 blev Brammings første dyrskue holdt på pladsen mellem Nørregade/Skolegade/Sct. Knuds Allé. Bramming og Kikkenborg var pga. studevejen/Drivvejen et samlingspunkt for studedrivning og let at komme til.

Bramming dyrskue i 1896

1897: Bramminge Efterskole etableres

Bramminge Efterskole blev oprettet i Skolegade 10 med Jørgen Ravn som forstander. I dag huser bygningen bl.a. Mødestedet og Bramming Byhistoriske Arkiv. Efterskolen havde 24 elever i 1901, og flyttede i 1974 til Gabelsvej 12.

1898: Hotel Kikkenborg indvies

Kikkenborg Hotel bygges i Storegade som afløser for Kikkenborg Kro. Blandt hotellets kendte gæster kan bl.a. nævnes digterne Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg, gøgleren “professor” Labri og i nyere tid Buster Larsen og Benny Hansen.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1900 - 1909

1904 – 1914

1904: Bramming Stationsbygning fornyes

Her blev Bramming Stationsbygning fornyet og forbedret af arkitekt Heinrich Wench. Han opførte et stort perrontag. Billedet her er fra 1905, hvor perrontaget ses sammen med toiletbygningen. Damplokomotivet med vogne holder også klar på stationen.

1907: Grusbelagte veje og 1500 indbyggere

Selvom Bramming blomstrer i disse år med 1500 indbyggere og både savværk, bank, biograf, efterskole, kloakanlæg, dyrskue og elektrisk lys i en del af byen, så er der stadig grusveje i byen. Her er det Storegade set mod øst, fyldt med legende børn.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1910 - 1919

1913: Jernbaneulykken i Bramming

Den 26. juli 1913 var en skæbnesvanger dag i Brammings historie. Her blev toget 1029 (kaldet Emigranten) afsporet på vej mod Esbjerg kort efter at have passeret Bramminge. 15 personer omkom, 20 blev hårdt såret og 60-70 personer blev lettere kvæstet.

Læs mere om Bramminge-ulykken

1914 – 1924

1911-1917: Byen vokser

Ugebladet udgives for første gang i 1911, og der åbner et værksted i Nørregade. Endrupholm og Bramming Hovedgård udstykkes til landbrug i 1912 og 1915. Bagermesteren åbner i 1912, jernstøberiet i 1916 og posthuset i 1917.

Læs også om Sct. Ansgar Kirke, der blev opført i 1914-15

1916: Viadukten bygges

Omkring 1914 talte en delegation fra Brammings Sogneråd og Borgerforeningen i Indenrigs- og Trafikministeriet for en udvidelse af stationen og en viadukt. Viadukten blev anlagt i 1916/17 med fodgængertunnel i den ene side.

1921: Vandtårnet bygges

Byens borgere og andelsselskabet blev i 1921 enige om, at der skulle bygges et vandværk ved siden af det gamle elværk. Til vandværket blev der bygget et vandtårn til 60 kubikmeter vand. Det stod færdigt i 1922, og betød renere vand til byens borgere.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1920 - 1929

1924 – 1934

1925: Storegade brolægges

I 1925 kom der gang i brolægningen i byen, og her på billedet er det brolæggere og hjælpere, der er i gang med at brolægge Storegade. I baggrunden ses skrædder H. Jepsen og Ribe Stifts-Tidende.

1931: Trækvognsturen fra Esbjerg til Bramming

Årets største mediebegivenhed i Bramming i 1931 var da Købmand H. Chr. Olesen, der trak tandlæge Kjær Nielsen fra Esbjerg til Bramming på en trækvogn på grund af et væddemål. Det kunne han sagtens nå på under de 4 timer, han havde til formålet.

Læs mere om trækvognsturen

1933: Traktorernes indtog i landbruget

Udviklingen er for alvor kommet til Bramming, hvor også landbruget bliver mere og mere mekanisk. Som det ses her på billedet, er traktoren i gang med at trække en høstmaskine. Udviklingen er kommet langt siden man høstede med segl og le.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1930 - 1939

1934 – 1944

1934: Stenen i Bramming Lystanlæg

Biografejer Andreas Sørensen ses her på kæmpestenen i Omme. Ved hjælp af kraner blev den løftet halvvejs op af sit tusindårige leje. Den blev bugseret til Bramming, hvor efterskolens 50 elever trak og skubbede den gennem byen til anlægget.

1936: Frederiksens Tivoli

Frederiksens Tivoli var et omrejsende tivoli med hjemsted i Bramming i perioden 1936-1971. Det blev drevet af Oluf V. Frederiksen (f. 1897) og hustru Alma (f. 1901) samt deres ni børn, som sammen rejste Jylland rundt med deres tivoli.

1940-1945: Besættelsen af Bramming

Bramming var som resten af Danmark også besat af tyskerne under Anden Verdenskrig fra 1940-1945. Bramming havde en stærk modstandsbevægelse, og der var en del sabotage omkring stationen og jernbaneterrænet.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1940 - 1949

1944 – 1954

1944: Sabotage på Bramming Station

Danske frihedskæmperes saboterede 8. november 1944 kl. 3.00 signalposten på stationen. Billedet her er taget illegalt lige efter. Modstandsfolkene havde i forvejen advaret alle DSB-ansatte, men en tysk mistede livet.

Læs også om det bomberamte tog i Bramming

1945: Ung studerende dræbt af tyskerne

Gymnasieelev Jens Thue Jensen, Mulvadvej 23 og søn af vejassistent P.F. Jensen blev henrettet 10. marts 1945 af værnemagten grundet sin aktivitet i modstandsbevægelsen. Han var da stud. polyt. Thuesvej i Bramming er opkaldt efter ham.

1952: Etablering af fjernvarme

Forrest på billedet ses den da 80-årige Tonnes Tonnesen - Brammings store bygmester - der er i gang med at inspicere arbejdet i forbindelse med etablering af fjernvarme i Jernbanegade. Lysguirlanderne over gaden viser, at byen er pyntet op til jul.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1950 - 1959

1954 – 1964

1955: Plejehjemmet Solgården

Plejehjemmet Solgården Bramming er under opbygning i efteråret 1954. Solgårdens murværk er ved at blive bygget, ligesom noget af tagkonstruktionen er sat op.

1958: Sukkerroer

Sidst i 50’erne blev Bramming en slags opsamlingscentrum for sukkerroer til fabrikkerne. Gennem nogle uger var den ene togstamme med roer ved siden af den anden et ret dominerende syn på stationen.

1960'erne: Bramming som møbelby

Bramming er på dette tidspunkt en rigtig "Møbelby", da byen huser mange møbelfabrikker. Her ses luftfoto af møbelfabrikken Bramin beliggende på Vardevej 4.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1960 - 1969

1964 – 1974

1966: Kommunesammenlægning

I 1966 sker der en kommunesammenlægning, hvor Vester Nykirke og Darum sammenlægges med Bramming Kommune. På billede ses sammenlægningsudvalget for kommunesammenlægningen til et afsluttende møde. Stående er udvalgets formand E. Riber Berthelsen.

1967: Bramming byfest

Der var godt gang i Bramming byfest allerede i 60’erne. Åbningsmarchen gik ikke stille for sig. Garderkorpset gik i spidsen på Sct. Knuds Alle, og sørgede for den gode stemning i hele byen.

Læs om nutidens Bramming byfest

1968: Navneskift og byggebooms

Byen hed Bramminge, indtil det officielt blev erstattet af Bramming i 1968. Der er godt gang i byen i denne periode med renoveringsprojekter og byggebooms pga. de lave grundpriser. På billedet fjernes de sidste brosten i Storegade og afløses af asfalt.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1970 - 1979

1974 - 1984

1974: Stationens 100-års fødselsdag

3. oktober 1974 fejrede byen stationens 100-års fødselsdag. Øverst ses stationsforstander N.E. Christophersen, og nederst kan man se slidte togskinner. Trafikken mod Grindsted blev indstillet to år før, og derfor kunne man fjerne de overflødige og spor.

1980: Nørregade bliver ensrettet

Efter en prøveperiode på 1,5 år blev en forsøgsordning med Nørregade som en ensrettet stillegade gjort permanent. På billedet ses kommunegartner Egon Westergård plante gadens første træ.

1981: Bramming Sportcenters svømmebad

De udendørs bassiner er godt besøgt i sommermånederne med godt vejr, men i solfattige somre er besøgstallet lavt, hvilket giver underskud på driften. Ildsjæle kæmper forgæves for svømmebadets overlevelse. Det starter kampen for en indendørs svømmehal.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1980 - 1989

1984 – 1994

1984: Europas første solcellehus

Under stor mediebevågenhed blev Europas første solcellehus indviet i Bramming d. 29. august 1984. Huset var del af et EU-støttet projekt og Kalmargården stod for opførelsen.

Læs mere om solcellehuset

1985: Omfartsvejen blev indviet

3. juni 1985 blev Brammings nye omfartsvej taget i brug. Her kører en lastvogn fra Spedition Christensen, Padborg, som den første bil ud på vejen, efter at snoren er klippet over. Trafikminister Arne Melchior deltog ved åbningen en varm sommerdag.

1988: Kaj Lykkes Golfklub indvies

Kaj Lykke Golfklub blev stiftet d. 6. april 1988 på initiativ af en kreds aktive brammingborgere. De første ni huller - som er skitserede på tegningen - åbnede i juli 1989, og de næste ni huller i maj 1991.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1980 - 1989

1994 – 2004

1994: Åbning af Bramming Egnsmuseum

Tommi Larsen, formand for Bramming Egnsmuseum ses her ved åbningen den 10. december 1994 i det gamle elværks lokaler. Museet har gennem årene været omdrejningspunkt for mange spændende udstillinger, og det er bl.a. her du kan se Kaj Lykkes kranium.

Læs mere om Bramming Egnsmuseum

1997: Stensymposier i Bramming

I 1997, 1999 og 2004 mødtes billedhuggere fra 13 lande til stensymposier af tre ugers varighed i Bramming. De otte interessante stenskulpturer nu placeret i biblioteksparken, og de bygger på historien om Kaj Lykke.

Læs om de otte stenskulpturer

1997: Esbjerg motorvejen indvies ved Bramming

Snoren klippes ved indvielsen af motorvejen den 8. september 1997. På billedet ses blandt andre Flemming Bay Jensen, Esbjergs borgmester Johnny Søtrup og Brammings borgmester, Egon Lorentsen. I 2017 fik motorvejen ny asfalt efter 16-18 års slidtage.

Få det fulde overblik over, hvad der skete fra 1990 - 1999

2004 – 2014

2007: Kommunesammenlægningen

Som led i den store kommunesammenlægning i hele landet, blev Bramming Kommune den 1. januar 2007 en del af den nye Esbjerg Kommune sammen med Esbjerg og Ribe.

2008: Stationens perrontag repareres

En række protester resulterede i, at Esbjerg Kommune trak en gammel tilladelse til at DSB kunne rive stationens gamle perrontag fra 1904 ned. Dermed blev der i stedet fundet penge til at renovere det gamle tag.

2010: Brammings indendørs svømmehal indvies

Efter en lang kamp kunne brammingenserne i 2010 trække i badetøjet og tage en dukkert i den nye svømmehal, der blev bygget for 28 mio. kroner i forbindelse med Kultur & Fritidscentret.

Få det fulde overblik over, hvad der er sket siden årtusindeskiftet

2014 - 2024

2021: Statsministeren besøger Polytech

Da Mette Frederiksen (S) den 5. oktober 2021 åbner Folketinget, nævner hun sit besøg hos Polytech. Næsten 6 ud af 10 af verdens vindmøller bærer Polytechs produkt, og direktør Mads Kirkegaard kæmper for at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Læs hele historien om Polytech og åbningstalen

2023: Indvielse af byfornyelse

Siden 2017 er der blevet arbejdet på en forskønnelse af Brammings midtby. 2. maj 2023 var hele byen med til at fejre indvielsen, der har givet mange nye flotte pladser og opholdsmuligheder i byen.

Læs mere om byfornyelsen

2024: Vær med til at fejre byens 150-års jubilæum

3. oktober 2024 er det præcis 150 år siden at stationen blev indviet i Bramming. Det fejres i hele 2024 og særligt på dagen med en stor folkefest.

Følg med i alle jubilæumsaktiviteterne