Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sneum Sluse og Sneum Digesø

Sneum Digesø og området ved Sneum Sluse byder på flot natur, rekreation, fugle og andre naturoplevelser. Sneum Digesø er lige bag ved Darum-Tjæreborgdiget og tæt ved Sneum Å’s udløb i Vadehavet. 

Oplev et enestående fugleliv ved Sneum Digesø

Fuglelivet blomstrer omkring søen. Du kan se mange forskellige fuglearter som gæs, musvåger, viber, ænder og strandskader. Nogle af fugle er på træk og benytter området som en rasteplads, mens andre fugle yngler i området. Om foråret og efteråret er området domineret af millioner af trækfugle. Der er store skare af gæs, som rejser nord/syd afhængig af årstiden. Vadehavet er et knudepunkt, hvor fuglene kan tanke op på mad. 

Sneum Digesø er menneskeskabt

Digesøen er en kunstig sø, som blev skabt i forbindelse med et projekt, der blev indledt først i 1990’erne. Projektet gik primært ud på at forstærke Darum-Tjæreborgdiget. Diget blev bygget helt tilbage i 1929, efter stormfloder i 1909 og 1911. Til forstærkning af diget, blev der gravet store mængder klæg i området, og som samtidig var med til at skabe et stort søområde. Området skulle være fuglevenligt og søen blev udgravet, så der blev skabt partier med lavt vand og øer, tanger og vige. Fuglene har fået gode betingelser og beskyttede yngle- og rastepladser.

Fårene græsser på marsken

På digerne tæt ved Sneum Sluse går fårene på græs. Fårene bidrager til at vedligeholde arealerne, når de græsser. Det gælder især på digerne, men også foran digerne ned mod kysten. Om foråret har de deres små lam med på græs. Medbringer du hund i området, så husk at holde den i snor.

Et rekreativt område

Ved Sneum Digesø finder du en rasteplads med borde, bænke og et toilet. Der er informationstavler, som fortæller om de fugle du kan opleve i området. I sommerhalvåret kan du se fuglene på nært hold gennem den opstillede kikkert. Og ellers husk at medbringe din egen kikkert, så bliver oplevelsen meget større. Mange benytter også stien langs diget. Uanset om du løber, vandrer eller cykler langs diget, får du året rundt en masse gode naturoplevelser med hjem. For enden af Sneum Slusevej er der også en parkeringsplads, med udsigt over Vadehavet.

Hytterne ved Sneum Sluse

Den lille koloni af hytter ved Sneum Sluse var oprindeligt jagt- og fiskerhytter. De første blev opført i slutningen af 1920’erne. Senere kom flere til, og fra 1954-1979 blev de fleste bygget som et kolonihavemiljø.

Vidste du ...

at der er fine cykelforbindelser fra alle retninger. Nordsøcykelruten følger den såkaldte Bærmevej (redningsvejen) lige bag havdigerne forbi Sneum Digesø. Følg rute 1 fra Esbjerg. Fra Bramming følger rute 6 Sneum Ådal mod Tjæreborg. Fra syd er der cykelsti ad rute 10 fra Ribe til Gredstedbro. Herfra går rute 11 mod Darum.