Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vidste du det om Bramming?

Dyk ned i byens farverige fortid og lad dig fascinere af de sjove, skæve og lidt skøre historier, der har formet Bramminge gennem tiden. Tag nu bare det skønne billede herover, hvor Bramming Cykelklub holdt cykelløb med start i Storegade søndag 2. august 1896.

Kaj Lykke: Brammings skytsengel

En af Danmarks store adelsmænd i 1600-tallet Kaj Lykke har fået stor betydning for Bramming. Selvom adelsmanden ikke var født i Bramming, boede han de sidste to år af sit liv på godset Bramminggård, før han på tragisk vis omkom i en ulykke med en hestevogn på vejen mellem Endrupholm og Bramminggård. Derfor blev han også begravet i en krypt under Sct. Knuds Kirke. Kaj Lykke er nærmest blevet en slags skytsengel for Bramming, der den dag i dag har opkaldt både en Byfest, en golfklub, en spejdertrop, en skydning, et hotel, et stensymposium, pølser og kager og meget mere efter ham. 

Historien om Kaj Lykke byder både på en af Danmarks rigeste mænd, en patriotisk adelsmand i Svenskerkrigene i 1650’erne, et skæbnesvangert brev, majestætsfornærmelse, landflygtighed, benådning, spøgelser, gravtyveri og et af datidens mest omtalte kranier. 

Bramming har altid været et vigtigt trafikknudepunkt

Esbjerg Havn blev indviet i 1874 og samme år blev jernbaneforbindelsen mellem Esbjerg og Lunderskov anlagt med stationerne Gørding, Bramming og Esbjerg. Samtidig blev en række stationsbygninger opført, Bramming var én af de vigtigste. Det kan blandt andet ses ved, at Brammings stationsbygning blev tegnet af arkitekt Thomas Arboe og lavet i mursten i 1874, mens stationsbygningen i Esbjerg blot blev opført som et langt træskur. Her forventede ingen, at der ville komme en by. 

Stationen i Bramming blev et trafikknudepunkt med forbindelse til Esbjerg i vest, Ribe mod syd, Lunderskov/Fredericia mod øst og til Grindsted mod nord. Tog- og godstrafikken steg hurtigere end forventet i Vestjylland, og det skabte en stor befolknings- og erhvervsvækst i stationsbyerne – også i Bramming. Allerede i 1904 blev Bramming Stationsbygning fornyet og forbedret af arkitekt Heinrich Wench, som opførte det store perrontag.

Telefonen kom til Bramming

Året 1888 er et revolutionerende år for Brammings blomstrende erhvervsliv. Den 10. februar 1888 underskrev Kolding Telefonselskab og Sydjysk Telefon Selskab nemlig en panteobligation, og oprettede telefoncentraler i Bramming, Gørding, Holsted, Brørup, Vejen, Lunderskov, Vamdrup, Ødis og Gjesten. I Bramming kom telefoncentralen til at ligge på Kikkenborg gamle Krogård, og handelslivet fik nu et vigtigt instrument til at afgive ordrer og bestille varer hjem. Ligesom det blev muligt at tilkalde dyrlægen. Telefoncentralen på Kikkenborg blev bestyret manuelt, og derfor var der hver dag frokostpause indtil 1906 og indtil 1930 var telefoncentralen lukket på søndage og helligdage efter kl. 11.  

I 1896 ser telefonbogen for Bramming således ud: 

  • 8 Fenger, Læge, Bramminge 
  • 7 Madsen, M. A.,Kjøbmand, Vong 
  • 6 Madsen, Th., Kjøbmand, Bramminge 
  • 1 Poulsen, C., Gjæstgiver, Bramminge 
  • 3 Poulsen, Møller, Bramminge 
  • 2 Schou, P., Kjøbmand, Bramminge 
  • 4 Sørensen, Bramminge Hovedgaard 
  • 9 Wimmelmann, Kjøbmand, Bramminge 

 
Der er altså ikke tale om nogen eksplosiv udvikling i antal abonnenter i de 10 år der er gået - men det ændrer sig op gennem 1900-tallet. 
Da man første gang kunne ringe til udlandet, var det en ren sensation; for en opringning til Sverige måtte man først indsende en skriftlig ansøgning underskrevet af to kautionister. 

Kvindeerhverv i Bramming omkring 1900

Der var gang i Brammings kvinder omkring år 1900. Kvinderne i middelklassen og opefter var hjemmegående, mens arbejdsklassens kvinder næsten altid har haft et arbejde ved siden af de hjemlige gøremål.  

Billedet viser Dorthea Larsen, der var jordemoder omkring 1900 i Bramming, hvor hun boede i Storegade 34. 

Herudover kan man i folketællingen se, at Johanne Jeppesen var lærerinde i vintermånederne i Nørå, hvor hun boede hos læreren derude. Generelt var der mange lærerinder i Bramming omkring 1900-tallet. Bramming Efterskole, der blev etableret i 1887 havde en enkelt lærerinde, Tyra Kirkelund. Ligesom der var både stuepige, barnepige og kokkepige. Efterskolen havde 24 elever i 1901. 

Et andet kvindefag omkring år 1900 var telefoncentralen i Nørregade 2, har var det telefonbestyrer Kresten Andersens kone, Anna, der styrede ledningerne.  

Et andet karakteristisk job i Bramming på denne tid var ledvogterne. Det var egentlig et mandejob, men blev ofte passet af mændenes koner. Marie Svendsen arbejdede i ledvogterhus nr. 21, hvor hun passede leddet, når toget kom. Når det var tåget, lagde hun også knaldsignaler ud, så lokomotivføreren vidste, hvor toget befandt sig. 

De farlige cyklister omkring år 1900

Den hyppigste transportform i Bramming omkring år 1900 var hestevognen og selvfølgelig toget. Men cyklen begyndte så småt at gøre sit indtog, selvom den stadig var meget dyr, så var der mange der solgte og reparerede cykler i byen. Allerede i 1896 blev Bramminge Cykelklub etableret, og der blev holdt flere cykelløb i byen. På billedet ses cykelklubben på udflugt til Korskroen 24. Maj 1900. Cyklen var et transportmiddel i tidens ånd, men trods alt stadig dyre og dermed sjældne i gadebilledet, hvor de skabte skræk på vejen. Kusken, hestene og de gamle koner blev bange, og Varde Byråd indførte byen første politivedtægt, der forbød cyklister at færdres på byens grund uden at den var forsynet med en “stedseringende klokke”. 

Bramminge-ulykken

Lørdag den 26. juli 1913 er en af de dage, der ikke bare har skrevet sig ind i Brammings historie, men også på tragisk vis også ind i Danmarkshistorien. Det var nemlig dagen, hvor et eksprestog fra Fredericia mod Esbjerg forulykkede lige udenfor Bramming, og 15 personer mistede livet. Toget skulle normalt have afgået fra Fredericia kl. 14.50, men toget var større en normalt og fik tilkoblet yderligere et lokomotiv med direkte vogne fra København og afgik først kl. 15.06.  

På stationerne var højeste tilladte hastighed 75 km/t og på fri bane 90 km/t, men udsagn fra passagerer, personale og auditørrapporten tyder på, at der blev kørt en del stærkere end sædvanligt og måske helt op til 105-120 km/t. Ved Bramming var et sjak banearbejdere ved at løfte sporet, og på et stykke af sporet var grusballasten skrabet væk fra svelleenderne. Flere faktorer spillede ind for ulykken, men auditørrapporten fastslog, at årsagen til ulykken var en forkastning af sporet på grund af varmeudvidelse af skinnerne. Toget blev afsporet og lokomotivet rev sig løs fra det efterfølgende lokomotiv og vognene, der væltede. Ved afsporingen knustes de tre midterste trævogne totalt, og det var her at 14 af de 15 dræbte befandt sig.  

Ved afsporingen omkom 15 personer, 20 blev hårdt såret og 60-70 fik lettere kvæstelser. Blandt de omkomne var børneretsforkæmperen, redaktør og folketingsmedlem Peter Sabroe. Toget medførte i alt 279 passagerer. Ulykken ved Bramminge medførte, at det ikke fremover var tilladt at indrangere gamle personvogne mellem nyere boogievogne. Der blev også udarbejdet skærpede regler for sporarbejder. 

Det mystiske hjul – kan du løse gåden?

Kig godt på billedet. Det er taget på Storegade omkring 1913, hvor Kosmorama kan ses i baggrunden. Der er dyrskue i byen, og en bil er standset for at chaufføren kan betragte nogle mænd, der “triller” med et stort hjul. Bramming Byhistoriske Arkiv har forsøgt at finde ud af, hvad hjulet er anvendt til, landets ingeniører og flere museumsinspektører er blevet spurgt og mange er kommet med forslag, men vi ved stadig ikke, hvad mændene på billedet egentlig har gang i.  

Buddet fra Bladet Ingeniøren lyder, at der er tale om et hjul fra en dampmaskine, muligvis en dampplov der blev anvendt af Hedeselskabet. 

Afholdslogens kamp mod alkoholen

Det er svært at beskæftige sig med Brammings tidlige historie uden at nævne afholdsbevægelsen. Druk og ’den fattige mands snaps’ var et udpræget socialt problem i arbejderklassen. Afholdsbevægelsen kom til Bramming i midten af 1880erne, hvor den i starten gik ud på at hindre druk, senere kom en mere offensiv holdning der gik på at hindre udskænkning af spiritus. Det kom til udtryk omkring bevillingen til Hotel Kikkenborg.  

Brammings krokamp, kampen mod spiritusbevilling til Hotel Kikkenborg, blev af afholdsbladet Reform kaldt for Kikkenborg-krigen. Den startede i sommeren 1911, med at Kikkenborg skiftede ejer, hvorefter afholdsfolkene agiterede mod kroen og dens bevilling, idet man ønskede en kommuneafstemning herom. Den berømte afholdsagitator Larsen-Ledet blev hidkaldt. Men borgerforeningens formand, sagfører H.P. Ludvigsen, drog i felten til fordel for kroen. Sognerådet nægtede imidlertid at holde afstemning og den ønskede bevilling kom fra Indenrigsministeriet på sognerådets anbefaling.  

I 1912 i forbindelse med et nyt ejerskifte var den gal igen. En afstemning den 9. januar 1912 hvor afholdsbevægelsen fik 156 stemmer imod og 65 for, medførte at ministeriet nægtede at udstede bevilling.  

Da Andreas Jensen i april 1913 ansøger om beværterbevilling til Kikkenborg Kro, nægtede et flertal i sognerådet at give bevillingen. Fra mindretallets side blev der krævet en kommuneafstemning (200 vælgerunderskrifter) om sagen. Ved selve afstemningen stemte 199 for bevillingen og 152 imod. Resultatet af den lange krig blev altså at Kikkenborg Kro igen fik sin bevilling. Denne "krig" kom til at koste afholdsbevægelsen dyrt. Der blev mere og mere modstand mod bevægelsens uforsonlige holdning til spiritus.  

Sct. Ansgar Kirke

Med jernbanens komme i 1874 blev Bramming et vigtigt trafikknudepunkt, og byen voksede. Det betød også, at den gamle kirke Sct. Knuds kom til at ligge for langt væk. 
Desuden var der store problemer med kirkegården, hvor der var for lidt plads og ingen mulighed for udvidelser. 
 
I 1912 blev der søgt om statstilskud til opførelse af en ny kirkebygning på den planlagte assistenskirkegård til afløsning for den gamle sognekirke, og året efter forelå tilladelsen til anlæggelse af begravelsespladsen. 
 
I løbet af forbløffende kort tid lykkedes det borgerinitiativet at indsamle over 40 % af anlægssummen blandt byens indbyggere, mens ansøgningen om et statstilskud via finansloven blev imødekommet med den resterende del (18.500 kr. ) 
 
Sct. Ansgar Kirke blev opført 1914-15 under ledelse af arkitekt Harald Lønborg-Jensen, i udkanten af den lidt ældre bydannelse på nordøstsiden af Nørregade. Indvielsen af den nye kirke fandt sted 12. december 1915.

Trækvognsturen fra Esbjerg til Bramming i 1931

Årets største mediebegivenhed i Bramming i 1931 var, da Købmand H. Chr. Olesen trak tandlæge Kjær Nielsen fra Esbjerg til Bramming på en trækvogn på grund af et væddemål. Det fik folk til at strømme ud i byens gader for at se optrinnet og heppe på købmanden. Han havde fået fire timer til at gennemføre turen, og det kunne han sagtens nå. Han havde endda 13 minutter tilovers, da han nåede Bramming.  

Den gode købmand var kendt i hele byen som Chr. Tot, og der findes mange flere historier om ham end trækvognsturen. Blandt andet var han kendt for altid at have en papkasse med pilsnere stående, som han kom springende med, hvis et af byens gæstebud blev tørlagt. Så hang de blot et flag ud ad vinduet, og så kom Chr. Tot fluks med kassen med øl. 

Bomberamt tog på Bramming station

Billede af tog der på turen fra Tønder til Bramming 1942 blev beskudt af et engelsk fly. En person på toget blev dræbt. Toget er her fotograferet, da det er på vej til Århus til reparation, og gør ophold i Bramming. 
 
Under krigen var en stående ordre om, at de vestallierede piloter ikke måtte angribe eksempelvis passagertog. Når det alligevel skete, blev målene ofte beskrevet som godstog i piloternes logbøger.   

Angrebet i Esbjerg 
Den 27. august 1944 blev Esbjerg og Bramming ramt af bomber fra allierede fly. 60 amerikanske bombefly eskorteret af lige så mange jagere var ellers på vej til Berlin for at smide bombelasten, men da vejret var dårligt over Berlin, blev styrken bedt om at vende om og på tilbagevejen angribe Esbjerg Flyveplads, der var kontrolleret af tyskerne. Det var en såkaldt "target of opportunity"-mission, der gik ud på at bombeflyene skulle smide deres last over flyvepladsen. Imens skulle jagerflyene sprede sig over landskabet og skyde på alt, der kunne anses for at være en trussel mod bombeflyene, og det gjorde de effektivt. Der blev skudt på civile tog og alt, der rullede i et større område af Jylland - herunder banegården i Bramming.15 civile danskere blev dræbt (dog ingen i Bramming) ved angrebet i august 1944 og 14 såret. Men der blev ikke gjort noget særligt ud af angrebene fra de danske myndigheders side.

Brammings badeanstalt

Billedet her fra 1974 viser bygningen med de to hvide vinduer lige til højre for vandtårnet, hvor der i 1924 blev bygget en badeanstalt. Til højre for badeanstalten lå el-værket, der i dag er byens egnsmuseum. 
I 1924 blev der bygget en badeanstalt, der udnyttede det varme kølevand fra elværket. Her kunne byens borgere tage et bad for 50 øre. Kvinderne kunne bade hver fredag, mænd kunne bade hver lørdag. Det blev dog så populært, at de måtte indføre yderligere to badedage om ugen. 
I 1955 var efterspørgslen på strøm højere, end det maskinerne kunne klare, og man besluttede gradvist at gå over til vekselstrøm, som blev købt fra Karlsgaarde-værket ved Varde. 
I 1961 valgte man at lukke badeanstalten, da værket ikke længere producerede tilstrækkeligt kølevand.

Bramming Boldklub i Danmarksserien

Bramming Boldklubs nyoprykkede Danmarksseriehold er i 1977 på fint besøg i byrådssalen. Holdet bestod af: Holdleder C. C. Grejsen, træner Knud Clausen, Henning Thøgersen, P. O. Mogensen, H. C. Andersen, Jens Carl Hansen, Hans J. Hansen, Finn Lambek, Alex Kjær, Jørn Nielsen, Mogens Pedersen, Villy Jacobsen, Sten Nielsen og Villy Pedersen. 

Det var ikke den første oprykning til Danmarksserien - den skete i 1968, hvor holdet med en 0 - 4 sejr i Horsens rykkede op i Danmarksserien for første gang i klubbens historie. 

I 1968 var klubbens formand Tage Hansen, holdleder var C. C. Grejsen og træner var Knud Clausen og Henning Måe. Spillerne var Ejnar Platz (anfører), Kaj Schmidt, Poul Erik Hermansen, Bent Frandsen, Mogens Thodsen, Jørgen Erik Jørgensen, Kurt Jacobsen, Leif Jacobsen, Erik Nissen, Jens Erik Jensen og Jørn Nielsen. 

Bramming Boldklub blev stiftet i 1899 og har således 125-års jubilæum i 2024. 
2024 er i øvrigt et rigtigt jubilæumsår for BB. Klubbens nuværende formand P. O. Mogensen har været med i 50 år og C. C. Grejsen, der har været med i 60 år. 

Bramming fik Europas første solcellehus

Der var stor mediebevågenhed, da Europas første solcellehus blev indviet den 29. August 1984 i Bramming.  

Huset blev opført på en grund tilhørende Kalmargården i Bramming. Kalmargården stod for opførelsen, og huset blev til i samarbejde med Jydsk Telefon, Lyac og Alex Grosman som et femårigt EU støttet projekt. Projektet var det første af fire fuldskalaforsøg med solcellehuse. De 3 øvrige EU-støttede projekthuse blev opført i Tyskland, Italien og Grækenland. Jydsk Telefon var EU-projektansvarlig for det danske projekt. 
Huset var specialudviklet til solceller og tagarealet med solceller udgjorde 70 kvadratmeter. Arkitekterne (Flemming Bay-Jørgensens tegnestue) designede et hus tilpasset middelhavsområdet. 
Solcellehuset eksisterer endnu - dog let ombygget og uden solceller. Det er i dag et "almindeligt" parcelhus - dog med en særpræget historie. 
 
Især i de første år, var der stor interesse for huset. Der kom skoleklasser (ældre elever) helt fra Nordjylland.   

Ved indvielsen deltog blandt andre energiminister Knud Enggård med ministersekretær Ruth Christensen, direktør for EU's energiforskningsprogram Albert S. Strub, Jydsk Telefons direktør Kurt Vestergård, Brammings borgmester Egon Lorentzen og Kalmargårdens direktør Knud Svarre. 

Pizzariabranden i Nørregade

Den 7. marts 2008 klokken 03.48 gik alarmen hos Syd og Sønderjyllands Politi. 
Over det meste af byen havde man hørt et højt brag. Det var Castello Pizzabar i Nørregade i Bramming der eksploderede. Det meldtes, at en person var sprunget ud fra anden sal, og en anden person havde fået snitsår i ansigtet. Manden med snitsårene blev fundet delvis begravet under murbrokker - han viste sig senere at være brandstifteren. Falck sendte tre ambulancer til stedet, ligesom slukningskøretøjer fra både Bramming og Esbjerg blev beordret af sted. Forholdsvis hurtigt fik man ilden under kontrol. 
 
Man ledte nu efter brandårsagen og ret hurtigt opdagede man flere ting, der pegede på at branden var påsat. Der var en udpræget lugt af benzin på stedet og senere fandt man videomateriale der bestyrkede mistanken. Teorien om brandstiftelse viste sig at stemme - men sagen var mere alvorlig og tragisk end en brand i et pizzeria. Det var også en mordbrand. De kyniske brandstiftere vidste, at der var beboelse oven på pizzeriaet og alligevel antændte de bygningen. Det lykkedes en ung mand at springe ud ad et vindue, men 28-årige Lea Koch Mortensen, der boede ovenover pizzeriaet, undslap ikke branden. 
 
Tre mænd blev 18. februar 2009 i retten i Esbjerg idømt henholdsvis otte, seks og to års fængsel for eksplosionsbranden og udvisning af landet efter afsoningen, for en mordbrand der skulle vise sig at handle om forsikringssvindel. Det viste sig, at pizzeria-ejeren ville begå forsikringssvindel og score mellem 600.000 og 700.000 kroner, fordi pizzeriaet var plaget af mus og derfor havde problemer med fødevaremyndighederne. 

Skøjtesøen

I 2019 blev Skøjtesøen genindviet til stor glæde for byens borgere. Fra at have lagt øde hen, hvor træer og buske var begyndt at brede sig og bunden var mere belagt med slam og skidt, så fik Skøjtesøen og den nærliggende Ishockeysø et gevaldigt løft, hvor alt skidt blev fjernet. Søbredden blev renoveret, er kom belysning op hele vejen rundt, der blev lavet nye stier og sat bænke op. Området blev indviet 13. september 2019 med sang, musik og festfyrværkeri. I dag er området et yndet udflugtsmål i byen, hvor mange dagligt går og løber rundt om søen.  

Polytech fik Bramming med i statsministerens åbningstale

Da Mette Frederiksen (S) den 5. oktober 2021 åbner Folketinget, nævner hun sit besøg hos Polytech i Bramming i sin åbningstale. Næsten 6 ud af 10 af verdens vindmøller bærer Polytechs produkt, og direktør Mads Kirkegaard har kastet sig ind i kampen for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, så virksomheder som Polytech kan skaffe arbejdskraft nok. 

Den store Bramming-virksomhed er på 30 år vokset til en global virksomhed med omkring 400 medarbejdere og faciliteter i Kina og Mexico. Så virksomheden med rødder i Bramming sætter aftryk globalt. Den 15. april 2024 har Polytech 30-års jubilæum. 
Polytech er grundlagt i 1994 og er i dag en frontløber inden for udvikling af vindenergi – derfor er firmaet en betroet partner for de store aktører i vindindustrien. Polytechs hovedkontor ligger i Bramming, men virksomheden har også andre afdelinger i Danmark, Kina og Mexico. Polytechs nye hovedkontor i Bramming blev indviet i marts 2022.